Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

info:eu-repo/semantics/openAccess
Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/