Show simple item record

dc.contributor.authorSurma, Barbara
dc.contributor.authorRosati, Nicoletta
dc.contributor.authorMenon, Stefano
dc.contributor.authorFuertes Camacho, María Teresa
dc.contributor.authorFarren, Margaret
dc.contributor.authorMaguire, Fiona
dc.date.accessioned2020-06-08T14:25:14Z
dc.date.available2020-06-08T14:25:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSurma, Barbara; Rosati, Nicoletta; Menon, Stefano [et al.]. Kitchen lab for kids: a programme for shaping STEM skills in preschool. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2019, 14(4), p. 61-70. Disponible en: <https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1410>. fecha de acceso: 8 jun. 2020. DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.05.ca
dc.identifier.issn1896-2327ca
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12328/1572
dc.description.abstractThe authors of the article: “Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool” have presented the assumptions of the project financed from the European Funds within the Programme “Erasmus+ Action 2. School education – strategic partnerships for school education” (KA 201). The objective of five research teams from Italy, Ireland, Spain and Poland, is promoting the international exchange of the best practices and experiences in select-ing active learning at the level of early childhood education and care (ECEC), as well as stimulating and encouraging teachers to find new, modern and interactive teaching methods, especially in the scope of STEM education.In the first part of the article the authors analysed the EU documents being the basis for the project actions. Also, they emphasized the meaning of improving the quality of teaching young children. In the further part of the article, they presented the meth-odological assumptions of the project and expected intellectual results.ca
dc.description.abstractAutorzy artykułu „Kitchen Lab for Kids – Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu” przedstawiają założenia projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu „Erasmus+ Akcja2. Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” (KA201). Celem działań pięciu zespołów badawczych z Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Polski jest promowanie międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspierania aktywnego uczenia się na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), a także stymulowanie i zachęcanie nauczycieli do znajdowania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania zwłaszcza w zakresie edukacji STEM. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę dokumentów unijnych, które stanowiły podstawę dla podjętych działań projektowych. Przybliżono znaczenie podnoszenie jakości kształcenia małych dzieci. W dalszej części artykułu zamieszczono założenia metodologiczne projektu oraz planowane rezultaty intelektualne.
dc.format.extent10ca
dc.language.isoengca
dc.publisherAkademia Ignatianum w Krakowieca
dc.relation.ispartofEdukacja Elementarna w Teorii i Praktyceca
dc.relation.ispartofseries14;4
dc.rights© 2019 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. La canción tiene licencia bajo Creative Commons Attribution - No Derivative Works 4.0 International. Al enviar su artículo, el autor transfiere los derechos de autor de la editorial Ignatianum Academy a la obra en los siguientes campos de explotación: - grabar el trabajo en papel, así como en un medio digital o magnético; - reproducción de la obra por cualquier técnica, sin limitar el número de ediciones y el número de copias; - difundir el trabajo y sus copias multiplicadas en cualquier medio, incluida la comercialización, venta, préstamo, alquiler; - ingresar la canción en la memoria de la computadora; - difundir el trabajo en redes informáticas, incluida Internet; - presentación pública, exhibición, exhibición, reproducción, transmisión y retransmisión, así como poner el trabajo a disposición del público de tal manera que todos puedan tener acceso al mismo en el lugar y momento que elijan. El editor se compromete a respetar los derechos de autor de la obra.ca
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subject.otherEducació infantilca
dc.subject.otherEducació -- Innovació
dc.subject.otherAtenció en els infants
dc.subject.otherAprenentatge
dc.subject.otherCuriositat en els infants
dc.subject.otherEducación infantil
dc.subject.otherEducació -- Innovaciones
dc.subject.otherAtención en niños
dc.subject.otherAprendizaje
dc.subject.otherCuriosidad -- Niños
dc.subject.otherKindergarten
dc.subject.otherEducation innovation
dc.subject.otherAttention -- Children
dc.subject.otherLearning
dc.subject.otherCuriosity -- Children
dc.titleKitchen lab for kids: a programme for shaping STEM skills in preschoolca
dc.title.alternativeKitchen lab for kids: program kształtowania umiejętności STEM w przedszkoluca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionca
dc.embargo.termscapca
dc.subject.udc37ca
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.05ca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2019 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. La canción tiene licencia bajo Creative Commons Attribution - No Derivative Works 4.0 International. Al enviar su artículo, el autor transfiere los derechos de autor de la editorial Ignatianum Academy a la obra en los siguientes campos de explotación:
- grabar el trabajo en papel, así como en un medio digital o magnético;
- reproducción de la obra por cualquier técnica, sin limitar el número de ediciones y el número de copias;
- difundir el trabajo y sus copias multiplicadas en cualquier medio, incluida la comercialización, venta, préstamo, alquiler;
- ingresar la canción en la memoria de la computadora;
- difundir el trabajo en redes informáticas, incluida Internet;
- presentación pública, exhibición, exhibición, reproducción, transmisión y retransmisión, así como poner el trabajo a disposición del público de tal manera que todos puedan tener acceso al mismo en el lugar y momento que elijan.
El editor se compromete a respetar los derechos de autor de la obra.
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/