Avís legal

El lloc web dóna accés a informació de UIC. Aquesta institució s’esforça perquè tots els recursos d'aquest lloc web estiguin disponibles per a la seva reutilització. En aquest sentit, totes les metadades es publiquen sense restriccions de reutilització i sota les condicions de la llicència Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Oferiment al Domini Públic. No obstant això, si reutilitzeu dades publicades al repositori cal citar-ne l’origen i no desnaturalitzar-ne el sentit.

L’accés a les publicacions per mitjà del repositori no modifica el règim dels drets dels autors dels textos, de les institucions a les que pertanyen o dels editors. Per qualsevol dubte que es pugui plantejar en relació a la utilització dels textos cal adreçar-se als propis autors o a les institucions a les que aquests pertanyen. En el cas que no es disposi d’informació sobre els drets de les publicacions, només es podran utilitzar d'acord amb la normativa de propietat intel·lectual.

Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets o els drets de terceres persones podeu adreçar-vos a repositori@uic.es.