Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

    Locvs Amoenvs es distribueix sota una Llicència Creative Commons Atribució 4.0 Internacional.
    Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/