UIC Open Access Archive

UIC Open Access Archive és el repositori institucional de documents digitals en accés obert de la Universitat Internacional de Catalunya. Aquest servei possibilita gestionar, recopilar, difondre, preservar i millorar la visibilitat de la producció intel·lectual i científica que resulta de l’activitat acadèmica, investigadora i institucional de UIC Barcelona.

Seleccioneu una comunitat per visualitzar-ne les col·leccions.

Més