Now showing items 38-40 of 40

  • Text i Tectònica 

   Ferre Ricart, Ernest (Date of defense: 2012-07-31)
   La tesi Text i Tectònica, consta de tres parts. En la primera [capítol 1] s'ofereix un marc teòric sintètic sobre la necessitat de la concepció holística o globalitzant de la percepció de l’arquitectura ...
  • The Aesthetics of Islamic Architecture & the Exuberance of Mamluk Design 

   El-Akkad, Tarek A. (Date of defense: 2013-06-28)
   The Mamluk period was the most exuberant in Egypt. It lasted from 1250 to 1517, a short period of only 267 years but highly dynamic in art and architecture. No historian has given a documented and ...
  • Un modelo racional de organización territorial. Aplicación a Cataluña 

   Franquet i Bernis, Josep Maria (2011-04-12)
   La divisió, organització i gestió del territori sobre el qual s'assenten i desenvolupen les activitats humanes són, segons el parer de l'autor, un clar exponent de mòbils transcendentals d'atenció per ...