Tots els continguts inclosos a la revista Temps d’Educació estan subjectes a la llicència Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) que permet copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, així com REMESCLAR, transformar i crear a partir del material. L’autor està obligat a referenciar sempre la font d’origen, enllaçar la llicència i indicar si s’han realitzat canvis. Així mateix, l’autor no podrà fer un ús comercial de cap article. Per obtenir més informació sobre la llicència, podeu visitar el següent enllaç: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/