Show simple item record

dc.contributorSubirats Bayego, Enric
dc.contributorGallart Fernández-Puebla, Albert
dc.contributorUniversitat Internacional de Catalunya. Departament d'Infermeria
dc.contributor.authorGarcia Arteaga, Elisabet
dc.date.accessioned2023-03-29T15:40:21Z
dc.date.available2023-03-29T15:40:21Z
dc.date.issued2018-01-25T10:46:41Z
dc.date.issued2018-01-25T10:46:41Z
dc.date.issued2017-07-17
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/461009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10803/461009
dc.description.abstractLa migració d’infermeria i la seva escassetat son temes que susciten gran interès a nivell global. Internacionalment la emigració de les infermeres, era influenciada per diversos factors econòmics, social y professionals. A España y Catalunya s’ha produït un increment de la emigració infermera i es necessari conèixer el fenomen i els factors que podrien influenciar-lo. Objectiu: Determinar els principals factors relacionats amb l’interès per emigrar de les infermeres de Catalunya, posant èmfasis en les seves aspiracions professionals. Metodologia: Estudio multicèntric de metodologia mixt, que realitza una validació y adaptació transcultural d’un instrument per a mesurar les aspiracions professionals, i un estudi descriptiu correlacional sobre l’interès per emigrar de les infermeres de Cataluña. Participen 634 infermeres de 11 hospitals de les quatre províncies de Catalunya. Resultats: S’obté la Spanish Career Aspiration Scale Revised amb optimes propietats psicomètriques. La versió espanyola de la escala d’aspiracions professionals, es composa de 22 ítems i quatre factors. La fiabilitat global de la escala va mostrar un alfa de Crombach global de 0,893 y una correlació intraclase de 0,996. L’anàlisi factorial exploratori suggereix una estructura quatrifactorial i l’anàlisi factorial confirmatori va mostrar un bon ajust. El perfil de les infermeres amb interès per emigrar de Catalunya és el d’una dona jove de 34 anys, soltera, amb una mitja de 0,4 fills y una desviació estàndard de 0,81, diplomada universitària, amb menys de 5 anys d’experiència laboral, amb un bon recolzament social, satisfeta laboralment, encara que amb expectatives de millorar econòmicament i amb elevades aspiracions professionals, nivells mitjos de Burnout i un entorn laboral desfavorable. Conclusions: Disposem al nostre entorn d’una escala validada al castellà per a mesurar les aspiracions professionals de les infermeres: la Spanish Career Aspiration Scale Revised. L’interès per emigrar de les infermeres de Catalunya esta influenciat per factors econòmics, socials i professional. Presenta relació creixent amb les aspiracions professionals d’aquestes. A major interès per emigrar mes aspiració professional.
dc.description.abstractLa migración de enfermería y su escasez son temas que despiertan gran interés a nivel global. Internacionalmente la emigración de las enfermeras, está influenciada por diversos factores económicos, sociales y profesionales. En España y Cataluña se ha producido un incremento de la emigración enfermera y es necesario conocer el fenómeno y los factores que podrían influirlo. Objetivo: Determinar los principales factores relacionados con el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña, poniendo énfasis en sus aspiraciones profesionales Metodología: Estudio multicéntrico de metodología mixta, que realiza una validación y adaptación transcultural de un instrumento para medir las aspiraciones profesionales, y un estudio descriptivo correlacional sobre el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña. Participan 634 enfermeras de 11 hospitales de las cuatro provincias de Cataluña. Resultados: Se obtiene la Spanish Career Aspiration Scale Revised con óptimas propiedades psicométricas. La versión española de la escala de aspiraciones profesionales, se compone de 22 ítems y, cuatro factores. La fiabilidad global de la escala mostró un alfa de Crombach global de 0,893 y una correlación intraclase de 0,996. El análisis factorial exploratorio sugiere una estructura cuatrifactorial y, el análisis factorial confirmatorio mostró un buen ajuste. El perfil de las enfermeras con interés por emigrar de Cataluña, es el de una mujer joven de 34 años, soltera, con una media de 0,4 hijos y una desviación estándar de 0,81, diplomada universitaria, con menos de 5 años de experiencia laboral, con un buen apoyo social, satisfecha laboralmente, aunque, con expectativas de mejorar económicamente, y con elevadas aspiraciones profesionales, niveles medios de Burnout y un entorno laboral desfavorable. Conclusiones: Disponemos en nuestro entorno de una escala valida en castellano para medir las aspiraciones profesionales de las enfermeras: la Spanish Career Aspiration Scale Revised. El interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña está influenciado por factores económicos, sociales y profesionales. Presenta una relación creciente con las aspiraciones profesionales de estas. A mayor interés por emigrar mayor aspiración profesional.
dc.description.abstractNursing migration and its shortage are two issues that awaken big interest worldwide. The migration of nurses is internationally influenced by various economic, social and professional factors. In Spain and Catalonia there has been an increase in nursing migration and it is necessary to know the phenomenon and the factors that could influence it. Objetive: To determine the main factors related to the interest in migrating of nurses in Catalonia, putting an emphasis on their professional goals. Methodology: Multicenter mixed-methods study that carries out a cultural validation and adaptation of an instrument in order to measure the professional goals, and a descriptive correlational study about the interest in migration of Catalan nurses. 634 nurses of 11 hospitals situated in the four Catalan regions take part in it. Results: The Spanish Career Aspiration Scale Revised is obtained with optimal psychometric properties. The Spanish version of the career aspiration scale is composed of 22 items and four factors. The global reliability of the scale showed a Cronbach alpha of 0.893 and an intraclass correlation of 0.996. The exploratory factor analysis suggests a four-factor structure and the confirmatory factor analysis showed good fit. The profile of the nurses interested in migrating from Catalonia is of a young single 34- year-old woman, with a mean of 0.4 children and a standard deviation of 0.81, a degree in nursing, with less than 5 years of career experience, a good social support, professionally satisfied, but with expectations of improving economically, and with high career aspirations, medium levels of Burnout and an unfavorable work environment. Conclusions: In our environment there is a validate scale in Spanish to measure nurses’ career aspirations: the Spanish Career Aspiration Scale Revised. The interest that Catalan nurses have in migrating is influenced by economic, social and professional factors. It shows a growing relation to their career aspirations. The bigger interest in migrating, the higher career aspirations expected.
dc.format329 p.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat Internacional de Catalunya
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectInterés por emigrar
dc.subjectFuga de cerebros
dc.subjectMigración de enfermería
dc.subjectEnfermeras
dc.subjectCataluña
dc.subjectInterest in migrating
dc.subjectBrain drain
dc.subjectNursing migration
dc.subjectNurses
dc.subjectCatalonia
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleEl interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña relacionado con las aspiraciones profesionales y otros factores
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint