• Llibres electrònics per consultar des de casa 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 24-04-2020)
  • Inaugurem l'Instagram de Biblioteca UIC Barcelona 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-11-30)
  • Atles d'anatomia 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-04)
  • Estudi 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-05)
  • Estudiants 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-07)
  • Biblioteca (2018) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-10)
  • Temps d'estudi 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-12)
  • Novetats (2018) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-14)
  • Estudi a la biblioteca 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2018-12-19)
  • Sala d'estudi 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-08)
  • Novetats bibliogràfiques (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-09)
  • Estudiants a la biblioteca 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-11)
  • Exàmens (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-16)
  • Novetats bibliogràfiques (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-18)
  • Fons d'odontologia 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-01-29)
  • Estudiant a la biblioteca 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-02-01)
  • Biblioteca (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-02-13)
  • E-books (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-02-18)
  • Coffee & Books: grup de lectura al càrrec del Servei d'Estudiants (febrer 2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-02-21)
  • Noves adquisicions (2019) 

   Servei de Biblioteca - Universitat Internacional de Catalunya (Instagram - Servei de Biblioteca (@bibliouic) - UIC Barcelona, 2019-02-25)